Wykonanie usługi jako warunek odliczenia VAT naliczonego


W zwyczajnym obrocie świadczenia usług (czyli tym, poza ustawowymi wyjątkami) prawo odliczenia VAT następuje razem z otrzymaniem faktury VAT zakupu, ale pod warunkiem, że usługa została wykonana.

W doktrynie prawa przyjmuje się, iż pod pojęciem wykonania usługi należy rozumieć dokonanie tych działań lub zaniechań przez usługodawcę (bezpośredniego lub pośredniego) na rzecz usługobiorcy, które zgodnie z zawartą umową stanowią wykonanie zobowiązań przez usługodawcę (usługa jest wykonana, gdy usługodawca zrealizował wszystkie czynności składające się na określony rodzaj usługi).

Wyjątkiem od opisanego ograniczenia jest otrzymanie faktury dokumentującej zaliczkę. Gdy wystawiona faktura dokumentuje zapłatę zaliczki (przedpłaty), , prawo do obniżenia VAT naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą dokonaną przedpłatę (zaliczkę), albo za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Reklama

Kiedy faktura VAT nie odzwierciedla stanu rzeczywistego?


Podatnikowi nie przysługuje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdy wystawiona faktura (dokument celny) w rzeczywistości nie odzwierciedla wykonanych czynności, w szczególności zaś, gdy:

  • zdarzenie gospodarcze w ogóle nie zaistniało,
  • zaistniało w innej niż wskazano dacie lub w rozmiarach innych niż wynika z faktury lub dokumentu celnego,
  • bądź też zaistniało pomiędzy innymi (niż to stwierdza faktura czy dokument celny) podmiotami gospodarczymi.

W wyroku NSA z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn akt I FSK 1079/09, stwierdził, że w przypadku, gdy podatek wynika jedynie z faktury, która nie dokumentuje faktycznego zdarzenia rodzącego obowiązek podatkowy u jej wystawcy, faktura taka nie daje uprawnienia do odliczenia wykazanego w niej podatku.

%d blogerów lubi to: