Edukacja – VAT – kursy prowadzone przez fundację


Powołany przez Fundację Instytut, który posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty zawartych w art. 2 ww. ustawy i świadczy usługę w zakresie kształcenia i wychowania.

Seminaria i kursy z zakresu: finansów, rynku kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, procesu przekształceń własnościowych, ekonomii, prawa, organizacji i zarządzania, będące przedmiotem działalności Instytutu prowadzone zgodnie ze Statutem Instytutu, na podstawie zaświadczenia, wydanego przez UM, w formie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług.
Czytaj resztę wpisu »

Reklama
%d blogerów lubi to: