Polskie podatki w prasie – 4 lipca 2011 r.


Sejm za zmianami w ustalaniu różnic kursowych przez podatników

Sejm jednogłośnie uchwalił w piątek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która przewiduje zmiany w ustalaniu różnic kursowych

Sejm za likwidacją NIP dla osób fizycznych od 1 stycznia 2012 r.

Sejm opowiedział się w głosowaniu za likwidacją od 1 stycznia 2012 r. NIP dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Rozwiązanie to przewiduje uchwalona przez posłów nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników.

Jakie nowe zasady rozliczeń zostały wprowadzone do ustawy o VAT

Od 1 lipca katalog towarów objętych zasadą rozliczania VAT przez nabywców w krajowych transakcjach między podatnikami (odwrotne obciążenie) określi nowy załącznik nr 11 do ustawy o VAT

Od dzisiaj zmiany w VAT związane z dostosowaniem polskich przepisów do prawa UE

Od dziś obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług. Modyfikacje były związane z dostosowaniem naszych regulacji do prawa UE. W tym roku to już ostatnia duża nowela VAT – mówi Beata Rogowska-Rajda, zastępca dyrektora departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów.

Swoje dane adresowe zmienisz na infolinii podatkowej

Za dwa dni minie 5 lat funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej. Resort finansów chce, aby podatnicy mogli telefonicznie uzyskać informacje o swoich rozliczeniach, a także modyfikować dane adresowe

NSA: Każdą darowiznę trzeba udowodnić

W postępowaniu o nieujawnione źródła przychodów nie jest wystarczającym dowodem stwierdzenie, że środki pieniężne zostały otrzymane w darowiźnie kilkadziesiąt lat temu

Można odzyskać PCC zapłacony od pożyczek udzielonych przez udziałowców

Rozmowa z Krzysztofem Gilem – doradcą podatkowym w Deloitte, pełnomocnikiem podatnika przed Trybunałem Sprawiedliwości. – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności z prawem unijnym opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek otrzymywanych przez spółki kapitałowe od wspólników w latach 2007-2008 (orzeczenie C-212/10)

Powierzenie pieniędzy na konto podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

Przechowywanie cudzych środków pieniężnych na koncie powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego, od którego przechowujący te środki płaci 2-proc. podatek.

Opodatkowanie węgla wzrośnie o 1300 proc., a LPG o 400 proc.

Czekają nas poważne zmiany w strukturze opodatkowania wyrobów energetycznych. Komisja Europejska chce odejść od obecnego systemu wyznaczania minimalnych stawek opodatkowania opartego na ilości danego produktu (euro/1000 l). Zamierza wprowadzić system, w którym minimalna stawka byłaby uzależniona od dwóch komponentów: emisji CO2 i energetyczności danego produktu. Co te zmiany będą oznaczać dla nas? Wzrost cen.

Zmiany w VAT. Doprecyzowano definicje odpadów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia

Od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o VAT. Nowelę podpisał wczoraj prezydent. Zasadnicze zmiany polegają na doprecyzowaniu katalogu odpadów przetwarzalnych, które są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia (ang. reverse charge).

Księga rzetelna, a kosztu podatkowego nie ma

Urząd może kwestionować koszty podatkowe bez dowodzenia rzetelności ksiąg. NSA potwierdził, że nie trzeba badać ksiąg, by stwierdzić błędne odliczenia. Podatnik musi wykazać zasadność ujęcia kosztów w prowadzonej ewidencji.

Skarb Państwa stracił 2,8 mld zł! Akcyza na alkohol nie była naliczana

Ponad 2,8 mld zł stracił Skarb Państwa, bo Urząd Celny w Przemyślu nie naliczał akcyzy od alkoholu etylowego z Ukrainy – podała NIK. Chodzi o alkohol zawarty w płynach do spryskiwaczy samochodowych, przewożony w latach 2004-2007. MF nie zgadza się z oceną NIK.

Jak posługiwać się oświadczeniami i jak uzyskać zaświadczenie

Już 1 lipca zaświadczenia z urzędów skarbowych będą zastąpione oświadczeniami podatników. Będzie tak np. w przypadku deklaracji o wysokości dochodów. Podatnicy nadal też będą mogli wnioskować o zaświadczenia.

Do zwolnienia z VAT wystarczy łączna wartość charytatywnych SMS-ów

Operator telekomunikacyjny może na fakturze VAT wykazać łączną liczbę SMS-ów charytatywnych i ich wartość.

Usługi dla byłego pracodawcy pozbawią prawa do ryczałtu ewidencjonowanego

Podatnik, który otworzył własną firmę i chciałby świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, nie będzie się mógł rozliczać na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.\

Strata z wynajmowanego lokalu może być kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorstwa

Opuszczając wynajmowaną nieruchomość przed zakończeniem umowy, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, pod warunkiem że nie zamyka firmy

Można zrezygnować z metody rachunkowej przy ustalaniu różnic kursowych

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określi zasady ustalania różnic kursowych po przekształceniu spółki.

Utracone korzyści obejmują tylko zysk

Opłaconego czynszu dzierżawnego nie można zaliczyć do utraconych korzyści wynikłych ze szkody

Dokumenty komornicze znajdą się w komputerze

Od 1 lipca komornicy mogą prowadzić akta w wersji elektronicznej, a notariusze przechowywać przekazane im na nośnikach dokumenty klientów

Przyznając ulgę, minister działał wbrew Konstytucji

Wnoszone przez członków wspólnoty mieszkaniowej opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie są objęte przepisami o VAT

Nowe możliwości wyboru formy opodatkowania

Od 1 lipca 2011 r. mają zacząć obowiązywać przepisy umożliwiające wybór formy opodatkowania (podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej) poprzez złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), której zadaniem będzie m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Nowy termin stosowania starych deklaracji VAT

Przedłużony został okres stosowania wcześniej obowiązujących wzorów deklaracji podatku VAT.

Pożyczka udzielona spółce przez udziałowca bez PCC

Państwo członkowskie, które raz rezygnuje z pobierania podatku kapitałowego od określonych czynności, nie ma już prawa go później przywrócić – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie C-212/10 dotyczącej legalności opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielonej spółce przez jej udziałowca.

Wielkie reklamy nielegalne, ale wciąż zasłaniają okna

Mimo że nowe prawo nakazujące demontaż reklam zasłaniających okna weszło tydzień temu, nie wszyscy mu się podporządkowali. Nadzór budowlany wszczął już wiele postępowań – wspólnotom grozi grzywna do 50 tys. zł i zdjęcie reklam na ich koszt.

RPO: prawo o ochronie zabytków za bardzo ingeruje w prawo własności

Przepisy dotyczące ochrony obiektów zabytkowych nakładają na ich właścicieli zbyt wiele obowiązków, bez wnikania w sytuację tych osób. Nadmiernie też ingerują w ich prawa jako właścicieli. Tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konstytucyjnej gwarancji ochrony prawa własności w kontekście ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej na ostatnią chwilę

Z dniem 1 lipca 2011 r. (z pewnymi wyjątkami) wchodzi w życie ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dopiero z dnia 27 czerwca 2011 r. – Dz. U. Nr 131, poz. 764.

Aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nie częściej niż raz na trzy lata

1 lipca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) nowelizująca m.in. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 622, z późn. zm.).

Będziemy mieć nowy rodzaj umowy – umowę deweloperską

Posłowie PO złożyli w Sejmie projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (druk nr 4349), którego głównym celem jest ochrona klientów firm deweloperskich.

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: