VAT od wspólnot mieszkaniowych


Pracownikom Ministerstwa Finansów należy się pochwała. Przynajmniej niektórym zda się, że znaleźli nowe źródło przychodów z VAT. Tym razem pieniążki będą ściągane z części czynszów płaconych do wspólnot mieszkaniowych.

W państwie RP, podatki można ustanawiać i podwyższać na wiele sposobów. Naiwni myślą, że jest to zastrzeżone wyłącznie dla formy ustawowej. Praktyka jednak przeczy. A już najbardziej fiskus, który często próbuje tę zasadę obejść. I jedynym sposobem powstrzymania go jest wygrana przed powolnym polskim sądem.

Istnieje u nas kuriozum zwane „ogólną interpretacją” Ministra Finansów. Zgodnie z zapisem Ordynacji podatkowej – minister „dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”.

Innymi słowy – mimo zapisów ustaw, fiskus, może w dowolny sposób je interpretować, z własnej inicjatywy i bez żadnych środków odwoławczych. A interpretacja owa jest dla organów podatkowych wiążąca.

W tej formie istnieją możliwości tak uchylenia jakiegoś obowiązku podatkowego, jak i nałożenia nieznanych ustawie obciążeń. Kto się nie zgadza – może nie stosować interpretacji, spokojnie czekając na negatywne wyniki kontroli podatkowej, egzekucję należności i niechybny spór przed sądem.

Opisaną metodą potraktowano właśnie wspólnoty mieszkaniowe. Minister Finansów orzekł, że należy się VAT od tej części czynszów, które stanowią opłaty dotyczące bezpośrednio używania lokalu (media, ogrzewanie, woda i ścieki, wywóz śmieci, winda, zapewne i ochrona oraz sprzątanie).

Oznacza to wzrost wymienionych należności mieszkaniowych o stawkę VAT, która generalnie nie była do tej pory pobierana. Co ciekawe – te same typy opłat czynszowych są zwolnione z VAT w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych. Po prostu – w ustawie o VAT zapomniano zwolnić i wspólnoty (tekst ustawy powstaje de facto w Ministerstwie Finansów, gdyby ktoś nie wiedział).

W interpretacji ogólnej z dnia 21 czerwca 2011 r., Minister Finansów wypowiedział się co do zasad rozliczania VAT przez wspólnoty mieszkaniowe. Zdaniem resortu temat ten wywoływał do tej pory (18 lat obowiązywania ustawy) wiele niejasności, które były także przedmiotem rozbieżnych rozstrzygnięć sporów podatkowych przez sądy administracyjne.

Tym razem więc, w formie interpretacji ogólnej, szczegółowo określono zasady traktowania wspólnot mieszkaniowych jako wyodrębnionych podmiotów – jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – podatników VAT. Minister Finansów podmiotowość wspólnot w tym zakresie wywiódł z art.6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Zgodnie z tym przepisem, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Wspólnota jest więc podmiotem odrębnym od swych członków – właścicieli poszczególnych lokali. W sprawie istotne jest, że część należności pobierana przez wspólnoty mieszkaniowe, została uznana za opodatkowane w rozumieniu VAT.

Zdaniem Ministra Finansów: – właściciele lokali są zobowiązani uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z nieruchomością wspólną, na pokrycie których uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, oraz – ponoszą wydatki związane z utrzymaniem własnych lokali (m.in. za wodę, ciepło, odprowadzanie ścieków, gaz, energię elektryczną).

Wspólnota mieszkaniowa występuje tu więc w dwóch rolach – realizacji wspólnego interesu właścicieli nabywając towary i usługi w ramach zarządu nieruchomością oraz jako nabywca-sprzedawca, kupując towary i usługi na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali. W pierwszym przypadku uznano, że wspólnota nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli – gdyż działa we własnym imieniu i na własny rachunek wspólnoty, jako jednostki organizacyjnej. W tym przypadku ostatecznym konsumentem towarów i usług jest wspólnota. Nie ma żadnych czynności, podlegających opodatkowaniu VAT w relacjach wspólnota-właściciele lokali. Nie ma więc podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą, a jej członkami w zakresie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.

W drugim przypadku jednak, ostatecznym konsumentem są poszczególni właściciele. Wspólnota mieszkaniowa działa tu jako nabywca i sprzedawca towarów i usług. Tu kwoty wpłacane przez właścicieli do wspólnoty stanowią zapłatę za odprzedawane towary i usługi. Te rozliczenia podlegają opodatkowaniu VAT. Powinny one być dokumentowane fakturami VAT, jeśli wspólnota, na podstawie odrębnych przepisów, nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

Mając na uwadze fakt, że omawiane kwestie były do tej pory rozstrzygane niejednolicie, Minister Finansów stwierdził, że nie będzie kwestionował rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, czyli nie płacenia VAT, dokonanych do 21 czerwca 2011 r.

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: