Polskie podatki w prasie – 20 czerwca 2011 r.


Fiskus musi oddać podatek i odsetki za pożyczki spółek

Spółki kapitałowe mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku od pożyczek udzielonych im przez wspólników. Wprowadzony ponownie w 2007 r. obowiązek jego zapłaty był niezgodny z przepisami unijnymi. Odsetki zapłaci budżet państwa.

Przechowanie towarów w magazynie jest objęte polskim VAT

Usługi magazynowania są usługami związanymi z nieruchomością, a więc miejscem ich świadczenia jest miejsce położenia magazynu.

VAT: zmienią się zasady opodatkowania handlu zużytymi akumulatorami i odpadami z tworzyw sztucznych

Senat nie wprowadził w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o VAT, zmieniającej m.in. zasady opodatkowania handlu np. zużytymi akumulatorami i odpadami z tworzyw sztucznych.

Urzędy skarbowe omijają terminy na prowadzenie kontroli

Coraz częściej organy kontroli skarbowej obchodzą te regulacje. Zamiast wszczynać kontrole, wszczynają postępowanie kontrolne, do którego limity długości kontroli się nie odnoszą.

Akcyza: od 2012 roku system EMCS będzie obowiązkowy

Od pół roku z systemu EMCS korzystają przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. Od 1 stycznia 2012 r. EMCS będzie obowiązkowy także dla przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju – mówi Wojciech Bronicki, dyrektor departamentu podatku akcyzowego i ekologicznego w Ministerstwie Finansów.

Zwiększona kontrola kontroli operacyjnej

Zapewnienie merytorycznej i efektywnej kontroli sądu nad czynnościami operacyjnymi wywiadu skarbowego, wprowadzenie tzw. ,,zgody następczej”, zakaz wykorzystywania dowodów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej w innych postępowaniach niż postępowanie karne to najważniejsze zmiany w ustawie o kontroli skarbowej, które weszły w życie 11 czerwca 2011 r.

Nawet celnik nie może przywieźć nielegalnego alkoholu

Wydalenie celnika ze służby za przywóz spirytusu do Polski bez opłaconej akcyzy jest zgodne z prawem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Kontrola skarbowa coraz skuteczniejsza

Liczba kontroli skarbowych zakończonych decyzją lub korektą deklaracji dokonaną przez podatnika w toku postępowania kontrolnego wzrosła w 2010 roku. Ustalenia podatkowe wyniosły 2,1 mld złotych, z tego prawie połowa dotyczyła VAT

Świadczenia dla rodzin zastępczych bez podatku

Nowe świadczenia dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i ich wychowanków będą objęte podatkowymi preferencjami.

Niezdolnym do pracy ma być trudniej o rentę

Do kapitału początkowego ma być doliczany cały staż

Sędziowie będą czytać wyroki w Internecie

Do końca roku wyroki sądów apelacyjnych i okręgowych II instancji trafią do sieci. Ministerstwo Sprawiedliwości rusza z przetargiem na obsługę bazy

Kontrowersyjny pomysł praktykowania w biznesie

Resort sprawiedliwości chce poprawić jakość kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów. Planuje wysyłanie aplikantów na praktykę do przedsiębiorców

Akcje od firmy przychodem dopiero przy sprzedaży

Pracownik, który dostał papiery wartościowe od pracodawcy, nie musi płacić od razu podatku. Gorzej, jeśli darczyńcą jest spółka spoza Unii Europejskiej

Urzędnik wytłumaczy, dlaczego wybrał to, co tanie

Już niebawem w przetargach regułą ma być stosowanie kryteriów innych niż tylko cena. Zbyt niskie kwoty zaś będą dokładniej prześwietlane

Nękali za dług, sami płacą

Odzyskiwanie należności nie uświęca środków. I choćby pojedyncze czynności były dopuszczalne, to ich nasilenie może się okazać bezprawne

W sądach cywilnych pojawią się magistrowie prawa

Absolwenci studiów prawniczych będą mogli występować w procesach cywilnych

Alimenty przez granice

Transgraniczne ściąganie alimentów będzie szybsze i możliwe bez udziału sądu dłużnika

Kto nie lubi leasingu

Rozwiązania przyjęte w ustawie o kredycie konsumenckim, uchwalonej 12 maja, dyskryminują polskich leasingodawców w porównaniu z ich konkurencją w pozostałych państwach Unii – uważa radca prawny

Zmiany bez senackich poprawek

Senat przyjął ustawę zmieniającą przepisy o VAT

Z bloków mieszkalnych znikną reklamy

Od niedzieli banery reklamowe mogą wisieć tylko na ślepych ścianach lub w oknach klatek schodowych

Spółka odliczy koszt spotkania integracyjnego

Wydatki na spotkania integracyjne dla pracowników spółki oraz podwykonawców firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Walne obrady można zapowiedzieć na klatce

SN łagodzi rygory zawiadamiania o zgromadzeniu. Wystarczy wywieszenie informacji w budynkach. Wolno o tym postanowić w statucie spółdzielni

Nowa uchwała Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, pobierająca zasiłek chorobowy z tytułu zatrudnienia wykonywanego w kraju miejsca zamieszkania, nabywa prawo do emerytury w Polsce z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku (art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Uchwała składu 7 sędziów SN dotycząca podstawy wykreślenia wpisu w księdze wieczystej

Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą podstawą wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wspólnika występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce, złożone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.).

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: