Edukacja – VAT – szkolenie realizowane przez podwykonawcę


W sytuacji, w której usługę szkolenia realizuje podwykonawca, nie może on zastosować zwolnienia z podatku od towarów i usług. W przeciwnym razie, przyjęcie stanowiska, iż nie tylko faktyczny beneficjent, który zwrócił się o dofinansowanie określonego projektu ze środków publicznych, ale każdy kolejny podmiot w łańcuchu podwykonawców korzysta ze zwolnienia od VAT, prowadziłoby w rezultacie, do nieuprawnionego rozszerzenia zakresu zwolnień, pomijając tym samym wyrażoną powyżej zasadę prawa nakazującą dokonywanie możliwie wąskiej i ścisłej wykładni przepisów wprowadzających odstępstwa od powszechności opodatkowania.

Spółka z o.o. (zwana dalej: Spółką) prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem są usługi szkoleniowe m.in. z zakresu finansów, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, administracji, zarządzania i umiejętności interpersonalnych, technik sprzedaży, informatyki i inne. Część z tych usług świadczona jest w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spółka świadczy również usługi doradcze. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, do którego nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe przewidziane w art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Na podstawie umowy zawartej przez Spółkę (zwaną w umowie „Beneficjentem”) z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) o dofinansowanie projektu „Sprzedaż… w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Spółka świadczy usługi szkoleniowe. Z treści umowy wynika, że w ramach dotacji celowej projekt finansowany jest w 89,63% ze środków publicznych (z tego w 85% ze środków europejskich a w 15 % ze środków budżetu krajowego) a w 10,37% z wkładu prywatnego wnoszonego gotówkowo przez klienta na podstawie faktury VAT wystawionej przez Spółkę z tytułu wyświadczonej usługi. W celu realizacji szkolenia Spółka m.in. zawiera umowy z innymi osobami fizycznymi (trenerami) oraz osobami prawnymi (firmy szkoleniowe), którzy działając w charakterze podatnika VAT wystawiają na rzecz Spółki faktury.

Spółka oraz podmioty bezpośrednio realizujące usługę nie posiadają akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie opisanych w stanie faktycznym szkoleń, ani nie są jednostkami objętymi systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W sytuacji gdy Wnioskodawca zleciłby wykonanie usług szkolenia zawodowego (lub ich części) zewnętrznemu podmiotowi, podczas gdy usługa podstawowa finansowana jest całości ze środków publicznych, o ile zwolnieniem takim byłyby objęte usługi świadczone przez samego Zainteresowanego, o tyle na mocy § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzania Ministra Finansów, nie ma podstaw aby rozciągać niniejsze zwolnienie na podwykonawców (osoby fizyczne i osoby prawne), jedynie wspierających realizację usługi podstawowej przez Spółkę.

Reklama

Jedna odpowiedź to “Edukacja – VAT – szkolenie realizowane przez podwykonawcę”

  1. Anonim Says:

    to ciekawe bo organy podatkowe mówią co innego w interpretacjach podatkowych i dopuszczają także możliwość skorzystania ze zwolnienia dla podwykonawców


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: