Edukacja – VAT – kursy prowadzone przez fundację


Powołany przez Fundację Instytut, który posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty zawartych w art. 2 ww. ustawy i świadczy usługę w zakresie kształcenia i wychowania.

Seminaria i kursy z zakresu: finansów, rynku kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, procesu przekształceń własnościowych, ekonomii, prawa, organizacji i zarządzania, będące przedmiotem działalności Instytutu prowadzone zgodnie ze Statutem Instytutu, na podstawie zaświadczenia, wydanego przez UM, w formie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług.

Instytut prowadzi działalność szkoleniową w formie kursów i seminariów. Każdy kurs lub seminarium posiada własny program zawierający w szczególności:

a.         założenia organizacyjno-programowe:

        nazwę formy nauczania,

        cel edukacji,

        zakres tematyczny,

        zasady doboru uczestników,

        czas trwania i sposób organizacji,

        sposób sprawdzenia efektów nauczania;

b.         plan nauczania określający w szczególności:

        przedmioty nauczania i ich wymiar,

        rozkład zajęć;

c.         program nauczania poszczególnych przedmiotów, określający:

        treść nauczania,

        wskazówki metodyczne,

        wykaz literatury,

        wykaz niezbędnych środków dydaktycznych.

Prowadzone kursy spełniają kryterium czasu trwania nie krótszego niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowanych zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia.

Seminaria jako pozaszkolna forma kształcenia trwają nie krócej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, a ich ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia. Uczestnikami kursów i seminariów są osoby dorosłe, które chcą zmienić lub podwyższyć swoje kwalifikacje poprzez zdobycie wiedzy.

Ukończenie kursu lub seminarium Instytut potwierdza wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu lub seminarium.

Instytut działa na podstawie zaświadczenia z 25 października 2010r. wydanego przez Urząd Miasta, na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: