Edukacja – VAT – szkolenie rzeczoznawców majątkowych


Usługa edukacyjna z zakresu szacowania nieruchomości spełnia definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenie to ma na celu uzyskanie uprawnień państwowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

 1. Usługa posiada nazwę: usługa edukacyjna z zakresu szacowania nieruchomości – praktyka zawodowa.
 2. Czas trwania usługi: 12 miesięcy.
 3. Sposób organizacji: wykłady i ćwiczenia w grupach.
 4. Wymagania wstępne dla uczestników: ukończenie wyższych studiów wraz z ukończeniem studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości.
 5. Cele kształcenia: odbycie praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień rzeczoznawcy z zakresu szacowania nieruchomości.
 6. Plan nauczania: warsztaty prowadzone są ściśle według planu nauczania zatwierdzonego przez Federację Rzeczoznawców.
 7. Dokumentacja zajęć: wszyscy praktykanci otrzymują dzienniczek praktyk, który po zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców, dokumentuje zaliczenie stosownych operatów i jest podstawą do ukończenia praktyki zawodowej i przystąpienia do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.
 8. Treści kształcenia: harmonogram wykładów i konsultacji prowadzonych w ramach praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości Stowarzyszenie Naukowe pod kierunkiem prof. dr hab. inż. J .Cz. dwóch różnych lokali stanowiących odrębne nieruchomości, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej, OPERAT NR 1 i NR 2,
 9. Sposób sprawdzania efektów kształcenia: zaliczenie opracowanych 15 Operatów Szacunkowych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 1. Jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT od: 29.09.1998r. na podstawie decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej przez Urząd Skarbowy na skutek przekroczenia ustanowionego progu podatkowego z tytułu wykonywania prac naukowo – badawczych, ekspertyz, organizowania konferencji naukowych, praktyk zawodowych itp.
 2. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a wymienioną we wniosku usługę edukacyjną z zakresu szacowania nieruchomości nie świadczy w oparciu o te przepisy.
 3. Świadczona usługa stanowi inną usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, niż wymienioną w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku VAT.
 4. Świadczona usługa edukacyjna prowadzona jest w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach tj.:
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 261, poz. 2603)
 • rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 17 lutego w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr 35, poz. 314), rozporządzenie to reguluje również zasady w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.

Praktyka dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych nie może trwać krócej niż dwanaście miesięcy (należy wykonać co najmniej 15 operatów).

 1. Świadczona usługa edukacyjna nie jest finansowana w całości, ani w części przekraczającej 70% swojej wartości ze środków publicznych.
 2. Nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 3. Nauczanie jest w bezpośrednim związku z branżą i zawodem rzeczoznawcy majątkowego. Świadczoną usługą objęte są tylko osoby, które ukończyły wyższe studia magisterskie i roczne studia podyplomowe lub posiadają wykształcenie ekwiwalentne. Warsztaty prowadzone są ściśle według planu wynikającego z przedmiotowego rozporządzenia. Wszyscy praktykanci otrzymują zgodnie z rozporządzeniem dziennik praktyk, wydawany i zaliczany w regionalnym stowarzyszeniu rzeczoznawców majątkowych, który dokumentuje realizację praktyki i zaliczenie stosownych operatów oraz wypełniony jest podstawą do ukończenia praktyki zawodowej. Następnie na jego podstawie praktykanci rejestrują się i przystępują do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Wynika to z art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr 35, poz. 314). Prowadzone nauczanie ma na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: