Czy bez PIT- d… zbita?


Teoretycznie trudno zrozumieć przesłanki, jakimi kierują się ostatnio służby prasowe organów podatkowych, prowadząc intensywną kampanię medialną, której treścią jest zniechęcenie obywateli do kontaktów z urzędami skarbowymi w sprawie zeznań PIT za 2010 r.

Na portalach internetowych umieszczono 3 filmiki (wyprodukowane na zlecenie ministerstwa finansów), w zabawny aczkolwiek bulwersujący sposób zniechęcające do wizyt w urzędzie (chyba, że kto ma naprawdę ważną potrzebę, np. fizjologiczną). W istocie rzecz w redukcji kosztów obsługi, by skłonić jak najwięcej osób do wypełnienia PIT przez Internet (wtedy danych nie trzeba wprowadzać ręcznie do komputera, bo fiskus, w odróżnieniu od ZUS nie dorobił się przez 20 lat, skanerów wczytujących zawartość papierowych formularzy).

Zdarzają się też incydenty przeciwne w zamiarach, jak plakat wydany przez Biuro Informacji i Promocji Gminy Piaseczno , szermujący hasłem „Bez PITa d… zbita” (chodzi o zachęcenie obywateli, by udawali się masowo do urzędu i meldowali swoje podatkowe miejsce zamieszkania w Piasecznie celem pozyskania przez gminę pieniędzy z ich PIT-a).
Czytaj resztę wpisu »

Reklama

Podatki w prasie – 28 marca 2011


Jakie zmiany wprowadza ostatnia nowelizacja ustawy o VAT

W piątek prezydent podpisał kolejną obszerną nowelizację ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 536 z późn. zm.). Większość jej przepisów zacznie obowiązywać już 1 kwietnia, po stosunkowo krótkim vacatio legis. Dlatego już teraz warto się przyjrzeć najważniejszym zmianom, jakie przynosi nowelizacja.

Tymczasowe aresztowanie – nowa możliwość odwołania

W dniu 22 marca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 48, poz. 246).

Założenie firmy i podatki w jednym wniosku do urzędu skarbowego

Rejestracji działalności gospodarczej oraz wyboru formy opodatkowania będzie można dokonać w jednym wniosku składanym do urzędu gminy lub urzędu skarbowego.

Czytaj resztę wpisu »

Jedna ustawa


Zgodnie z art. 217 Konstytucji RP „Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. „

Skoro przepisy Konstytucji stosuje się wprost (art. 8), należy także wprost zastosować normę „następuje w drodze ustawy”. Ustawodawca wyraźnie używa tu liczby pojedynczej. I nie wspomina ani w żaden sposób nie sugeruje, że istotą tej normy jest określenie wyłącznie formy aktu prawnego nakładającego podatki itd. Tu oprócz (a może przede wszystkim) formy ustawy, chodzi o „drogę ustawy”. Wskazana norma mówi o jednej ustawie, która nakłada podatki, inne daniny publiczne oraz określa charakterystyczne, podstawowe  cechy podatków i danin.

Brzmienie tego przepisu Konstytucji w pełni uzasadnia byśmy występowali z postulatem:

„Wszystkie podatki w jednej ustawie”

1% PIT – a opodatkowanie propagowania marek korporacyjnych


Jednym z najpopularniejszych tematów podatkowych jest danina od różnego sortu świadczeń nieodpłatnych. Niestety media (bo one zwyczajowo propagują szkodliwe idee w tym zakresie) interesują się przede wszystkim nieodpłatnymi świadczeniami do opodatkowania, uzyskiwanymi przez osoby prywatne i podlegającymi PIT.
Stąd liczne publikacje na temat opodatkowania zadziwiających zjawisk np. prezentów przekazywanych na weselu, piwa fundowanego przez pracodawcę, czy powszedniej obsługi, świadczonej przez żonę na rzecz męża.
Wiele jest także zdarzeń niszowych w tym zakresie. Najpowszechniejsze z nich oscylują wokół bezpłatnego używania rzeczy. Ot, choćby przykład ministra Grasia, nieodpłatnie korzystającego z nieruchomości i z drugiej strony realizującego darmową usługę dozorcostwa na rzecz jakiejś niemieckiej spółki. Czy też sygnalizowany ostatnio temat – PIT od płacenia rachunków przez dzieci na rzecz lub w imieniu niedołężnych rodziców. Czytaj resztę wpisu »
Napisane w PIT. Leave a Comment »

Podatki w prasie – 22 marca 2011


UE chce zamknąć rynek przed Chińczykami

Komisja Europejska pracuje nad przepisami, które uniemożliwią start w przetargach przedsiębiorcom z państw, które same nie otwierają swoich rynków – zdradza prezes Urzędu Zamówień Publicznych w rozmowie ze Sławomirem Wikariakiem

Rząd nie chce zmian w e-fakturach

Przepisy dotyczące e-faktur są bardziej przyjazne podatnikom niż proponowane w poselskim projekcie zmian do ustawy o VAT.

Mały podatnik skorzysta z uproszczeń w VAT

Na gruncie VAT mały podatnik ma możliwość wpłat za okresy kwartalne lub wybór metody kasowej rozliczeń.

Będzie 8 proc. VAT na ciastka z 45-dniowym terminem spożycia

Sejmowa komisja finansów zgodziła w czwartek m.in. na to, by ciastka, których termin minimalnej trwałości nie przekracza 45 dni, zostały objęte 8-proc. stawką VAT. Komisja opowiedziała się za przyjęciem wszystkich 9 poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o VAT.

Nowe obowiązki informacyjne wobec władz podatkowych USA

Od 1 stycznia 2013 r. instytucje finansowe, w tym polskie, będą miały obowiązek informowania amerykańskich władz podatkowych o rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz amerykańskich rezydentów podatkowych. Ma to służyć wyłapywaniu oszustów podatkowych.

Zeznania podatkowe 2010: sposoby składania

Termin rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. upływa 2 maja 2011 r. Najpóźniej w tym dniu trzeba złożyć następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Wypełnione i podpisane zeznanie (zeznania) można zanieść do właściwego urzędu skarbowego. Przy czym nałożony przez fiskusa obowiązek można zrealizować też w inny sposób.

Czytaj resztę wpisu »

%d blogerów lubi to: